Navigátor: Domů / O nás

O nás

Nová perspektiva života

 

POZVÁNKA

 

na členskou schůzi Sociálního družstva Znojmo, se sídlem Znojmo, Kotkova 664/14, 669 02 Znojmo, IČ: 292 29 961, zapsaného v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 4973, která se bude konat dne 21.9.2017od 14.00 hod. v Třebíči, L. Pokorného 48, PSČ: 674 01

s tímto pořadem jednání:

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy, zapisovatele a ověřovatelů

2. Odvolání předsedy a místopředsedy družstva, opětovná volba předsedy a místopředsedy
družstva

3. Rozšíření předmětu podnikání

4. Podřízení se korporace zákonu o obchodních korporacích

5. Přijetí úplného znění stanov nahrazující původní jako celku

6. Závěr

 

Ve Znojmě dne 15.8.2017
Jan Denner
předseda
Sociální družstvo Znojmo

 

 

 

     Naše Sociální družstvo Znojmo vzniklo 3. června 2010 se záměrem poskytnout služby lidem se zdravotním postižením. Zabezpečili jsme nová pracovní místa pro osoby se změněnou pracovní schopností, částečným i plným invalidním důchodem, a to pro postižení tělesná i mentální.


Naše družstvo má za cíl podpořit seberealizaci a sebedůvěru postižených osob a pomoci při dalším rozvoji jejich schopností a dovedností udržet krok pro nemožnost jejich sociálního začlenění. Zaměřili jsme se hlavně na plastovou výrobu, úklidové práce, chráněnou šicí a vyšívací dílnu. Finanční prostředky zajišťující provoz získáváme jednak prodejem vlastních výrobků a služeb a jednak část potřebných nákladů hradíme z příspěvků na podporu zaměstnávání osob ze zdravotním postižením podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb. od Úřadu práce ve Znojmě, Třebíči a Zlíně.


Nabízíme výrobu plastových výrobků, strojové vyšívání, zakázkové šití oděvů, úklid komerčních i soukromých prostor. Nabídka služeb a výrobků je opravdu široká. Výrobky vznikají v několika dílnách, např. ve chráněné šicí dílně je možnost vidět, jak se šijí dresy, mikiny, trička nebo pracovní oděvy, na stříhárně pak jak se pracuje se střihy. V plastové výrobě se produkuje řada různých zařízení (jímky, šachty a čistírny odpadních vod), nabídka se postupně rozšiřuje.

Poděkování

 

Máte nějaký dotaz? Napište nám.

Jméno a příjmení:
E-mail: *
Telefon: *
Předmět:
Váš text: *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit